Turförslag i Dalsland - Nordmarkens sjösystem, DANO

Alla turer i området anses som lätta turer med sjöpaddling men vid blåsigt väder kan det bli höga vågor, speciellt i Lelång och Stora Le.

Sjöarna förbinds av Dalslands Kanal och dess slussar.

Några turer har också landtransporter, de är utmärkta med en upp och nervänd kanot, kanotvagn är bästa hjälpmedlet vid dessa överfarter.

De flesta turer har Gustavsfors som startpunkt men om möjligt kan vi ordna transport av kanoter och utrustning till andra platser i området inom en radie av 50 km med start eller avslutning i Gustavsfors.

Transportkostnaden är 60 sek/körda mil.

Start i Gustavsfors

3-4 dagar / veckoslutstur

Paddla kanalen  ut i Västra Silen ner till Skifors - ett kort lyft över vägen till Svärdlången och Skåpafors - lyft över till Laxsjön - Dalslands Kanal via Billingsfors-Bengtsfors-Lelång tillbaka till Gustavsfors.

2 dagar till 1 vecka/familjetur

Ut i Västra Silen till Bufjorden-vidare till Krokfors-slussarna upp i Östra Silen-tillbaka till Västra Silen och Gustavsfors.

Veckotur

Slussen i Gustavsfors-Lelång till Lennartsfors-slussarna till Foxen- Blomsjöarna med lyft-Lelång tillbaka till Gustavsfors.

Slussen i Gustavsfors-Lelång till Bengtsfors-Dalslands Kanal ner till Håverud-Ånimmen-Ärr-Knarrbysjön-Edslan-Limmen-Östra Silen-Västra Silen till Gustavsfors

Start på annan plats i DANO

1 till 2 veckor

Edsleskog-Knarrbysjön-Ärr-Ånimmen-Håverud-Dalslands Kanal till Laxsjön-Skåpafors-lyft till Svärdlången-lyft till Västra Silen-Gustavsfors (förläng turen med en tur i Östra Silen via slussarna i Krokfors)

Kalven-Ömmeln-Limmeln-Östra Silen till Krokfors-Västra Silen till Gustavsfors.

Ed-Stora Le-Foxen till slussarna i Lennartsfors- eller via Blomsjöarna-Lelång-Gustavsfors. (en lämplig tur för dig som kommer med tåg)

Östervallskog-Östen-Töck-Töcksfors-Foxen till Lennartsfors eller via Blomsjöarna till Lelång-Gustavsfors.